Xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu gồm những gì? 

Chứng nhận ISO 2200:2018 là gì? 

ISO 22000:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn và chất lượng của thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 là một tài liệu chứng minh rằng một tổ chức đã đạt được tuân thủ với các yêu cầu của tiêu chuẩn này trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, và phân phối thực phẩm. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các quy trình an toàn thực phẩm, theo dõi và đánh giá rủi ro, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, và duy trì sự tuân thủ với các quy định pháp luật liên quan.

Giấy chứng nhận này thường được cấp bởi các tổ chức chứng nhận độc lập sau khi đã kiểm định rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức đó đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nó có thể giúp tăng cường uy tín của tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thúc đẩy niềm tin từ phía khách hàng.

Hồ sơ xin chứng nhận ISO 2200: 2018 cho cơ sở sản xuất rượu 

Khi xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu, cần tuân thủ các điều kiện sau:

 1. Địa điểm: Cơ sở sản xuất phải có địa điểm và diện tích phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn với các nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.
 2. Hệ thống cung cấp nước: Cơ sở phải có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 3. Trang thiết bị: Cơ sở phải có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau. Cần có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại.
 4. Hệ thống xử lý chất thải: Cơ sở phải có hệ thống xử lý chất thải và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 5. Nguyên vật liệu: Cơ sở phải duy trì các điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc và xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm, cũng như các tài liệu khác về quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 6. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của những người trực tiếp tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Điều kiện cần tuân thủ khi xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu 

Quá trình xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu yêu cầu một hồ sơ chi tiết và đầy đủ. 

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018

– Giấy phép đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm; 

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 

Thời gian thực hiện chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu 

Thời gian thực hiện chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu được xác định như sau:

 • Quá trình xử lý hồ sơ xin giấy chứng nhận ISO 22000:2018 tại cơ quan sẽ kéo dài từ 10 đến 20 ngày làm việc, bắt đầu tính từ ngày hồ sơ được xem xét và xác nhận là hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có hiệu lực trong khoảng 03 năm, bắt đầu tính từ ngày cấp phép. Trong thời gian này, cần thực hiện kiểm soát chất lượng ít nhất một lần mỗi năm để duy trì và đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Nếu thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 22000:2018 còn lại dưới 6 tháng, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh sẽ tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận để đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm vẫn duy trì được đúng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Điều kiện cần tuân thủ khi xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu 

Để xin chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất rượu, cần tuân thủ một số điều kiện quan trọng như sau:

 • Địa Điểm:
  • Cơ sở sản xuất phải có địa điểm và diện tích phù hợp.
  • Khoảng cách an toàn cần được bảo đảm đối với các nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố độc hại khác.
 • Hệ Thống Cung Cấp Nước:
  • Phải có đủ nguồn nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 • Trang Thiết Bị:
  • Phải có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển.
  • Cần sở hữu đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.
 • Hệ Thống Xử Lý Chất Thải:
  • Phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Nguyên Vật Liệu:
  • Duy trì các điều kiện để bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.
  • Lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc và xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm cùng với các tài liệu khác về quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 • Tuân Thủ Quy Định Về Sức Khỏe và Kiến Thức:
  • Phải tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của những người trực tiếp tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Điều này giúp đảm bảo rằng cơ sở sản xuất rượu tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của ISO 22000:2018, từ đó tăng cường an toàn và chất lượng sản phẩm.

Lợi ích của việc sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 đối với cơ sở sản xuất rượu 

Sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cơ sở sản xuất rượu, bao gồm:

Thay thế giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: Các doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận ISO 22000 không cần phải làm thêm giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dễ dàng thực hiện thủ tục công bố sản phẩm: Việc sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000 giúp cơ sở sản xuất rượu thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm một cách dễ dàng.

Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng: Giấy chứng nhận này giúp cơ sở sản xuất rượu nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chủ động ứng phó với rào cản thương mại quốc tế: Sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000 giúp cơ sở sản xuất rượu chuẩn bị sẵn sàng và chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế.

Cải thiện an toàn thực phẩm và phòng ngừa tai nạn: Giấy chứng nhận này giúp cơ sở sản xuất rượu cải thiện an toàn thực phẩm và phòng ngừa tai nạn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đáp ứng các yêu cầu của các chương trình khác nhau: ISO 22000 là một phần quan trọng trong việc hội nhập các chương trình khác nhau như HACCP, BRC, EUREPGAP, GMP.

Giảm thiểu chi phí thông qua tích hợp chứng nhận: Sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000 giúp cơ sở sản xuất rượu giảm thiểu chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận này.

Đảm bảo khả năng cạnh tranh: Giấy chứng nhận này đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành sản xuất rượu.

Kết hợp và thống nhất yêu cầu tiêu chuẩn: ISO 22000 giúp cơ sở sản xuất rượu kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng, môi trường và an toàn thực phẩm một cách hiệu quả.

Tuân thủ luật liên quan đến sản xuất rượu: Sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000 đảm bảo cơ sở sản xuất rượu tuân thủ các luật liên quan đến sản xuất rượu.

Nâng cao trách nhiệm của nhân viên: Giấy chứng nhận này giúp nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong cơ sở sản xuất rượu.

Cải thiện hình ảnh công ty và độ tin cậy: Sở hữu giấy chứng nhận ISO 22000 giúp cải thiện hình ảnh của công ty và độ tin cậy, đồng thời tăng sự hài lòng của khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-dangkyhocthu

0963.193.489

hotline nhathuocz159